Outdoor game – become a botanical manager!

An outdoor game for schoolchildren is organized in the Botanical Garden in Poznań (AMU) to introduce theoretical and practical aspects of sustainable development.

The idea of this event is to introduce young people to the concept of sustainable development as well as to help them to identify all the dimensions of this concept: ecological, social (including cultural), and economic development. Bearing in mind the needs and interests of today’s youth there have been developed an outdoor game, which requires following skills: the use of modern technology (e.g. use of mobile phones with Internet access), physical activity as well as group problem solving. This game has to familiar schoolchildren, in a modern way, not only with the idea of sustainable development but also with its implementation on the example of botanical garden (8 practical and theoretical tasks).

The preparation and organization of the event was attended by students of the Faculty of Biology (AMU), the staff of AMU and PULS in Poznan, Poznan schoolchildren, and business organizations (Envi-Pro).Zamysłem tego przedsięwzięcia jest przybliżenie młodzieży idei zrównoważonego rozwoju i wskazanie wszystkich wymiarów tej koncepcji: ekologicznego, społecznego (w tym kulturowego) i ekonomicznego. Mając na uwadze wymagania i zainteresowania współczesnej młodzieży opracowano zabawę terenową, w której niezbędne będą umiejętności takie, jak posługiwanie się nowoczesną technologią (np. wykorzystanie telefonów komórkowych z dostępem do Internetu), aktywność fizyczna czy grupowe rozwiązywanie problemów. Przedsięwzięcie to nosi nazwę: Gra terenowa – zostań botanicznym menedżerem! Działanie takie ma w nowoczesny sposób przybliżyć młodzieży szkolnej nie tylko ideę zrównoważonego rozwoju, ale i praktykę jego wdrażania na przykładzie ogrodu botanicznego (8 praktycznych i teoretycznych zadań).

W przygotowaniu i przeprowadzeniu zabawy uczestniczyli studenci Wydziału Biologii UAM, pracownicy UAM i UP w Poznaniu, uczniowie poznańskich szkół oraz przedstawiciele biznesu (Envi-Pro). 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use