Osijek – city CLEAN UP INITIATIVE / KAD SE MALE RUKE SLOŽE (akcija čišćenja)

Osijek – city CLEAN UP INITIATIVE

     With this activity in cooperation with Osijek city cleaning company UNIKOM d.o.o., our goal is to empower ourselves as a community and raise awareness about the management of solid waste in our city to be part of the solution.

     The cleaning up will happen in Vojni poligon “C”, but we will meet at point INTERSPAR Hipermarket (Sv. Leopolda B. Mandića 7, Osijek) at 9:40 a.m. preferably by bike. If you don’t have a bike, we can go by public transport.

      We will provide gloves, material necessary for the journey and soft drinks: we just need you to take part.

      Let’s do it, Osijek! For a cleaner, waste-free city.       Ovom aktivnošću u suradnji s osječkom gradskom tvrtkom za čišćenje UNIKOM d.o.o. cilj nam je osnažiti se kao zajednica i podići svijest o gospodarenju otpadom u našem gradu kako bismo bili dio rješenja.


      Akcija čišćenja održati će se u Vojnom poligonu "C", ali točka sastajanja biti će INTERSPAR (Sv. Leopolda B. Mandića 7, Osijek) u 9:40h. Preporučujemo da dođete biciklom! Ukoliko nemate bicikl, postoji opcija odlaska javnim prijevozom.


      Mi ćemo osigurat rukavice, potrebne materijale i osvježavajuća pića, a od vas tražimo samo da budete dio ovog pokreta.


      Učinimo to! Za čistiji grad bez otpada. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use