Open Door Forum for Latvian Civil Society

Preparation activities planned of the Open Door Forum of Latvian civil society

Based on active integration of EAPN-Latvia in activation of civil society and participation in respective programs of interest protection of residents of Latvia on the level of Europe, based on Europe 2020 Strategy, the following activities are set to the period of 1 June  – 31 December 2015: Open Door Forum for civil society in Riga Circus: The absurd face of poverty and societal strength against poverty; meeting of NGO professionals in Riga: Learning points and future recommendations. In the events at least 400 participants will be involved. Publicity will be organized in media, www.eapn.lv and Monthly News Letter. Participant registration starts!Pamatojoties uz EAPN-Latvia aktīvu iesaistīšanos pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanā un līdzdalībā atbilstošās Latvijas iedzīvotāju interešu aizstāvības programmās Eiropas līmenī, kas balstās uz Eiropas 2020 stratēģiju, asociācija ir paredzējusi šādus pasākumus laikā posmā no 2015. gada 1. jūnija līdz 31. decembrim: pilsoniskās sabiedrības atvērtais forums Rīgas cirkā: Nabadzības absurdā seja un sabiedrības stiprums cīņā ar nabadzību; NVO speciālistu sanāksme Rīgā: galvenās mācības un rekomendācijas nākotnei. Paredzēti publicitātes pasākumi medijos, www.eapn.lv un izdots ikmēneša apkārtraksts. Dalībnieku reģistrācija ir sākusies!

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use