Online Training on Recycling

To raise awareness for recycling and inform employees how to use recycle bins within Vodafone Turkey, an online training is organized.

Office recycling initiatives both reduce carbon footprint and help business to raise employee engagement for sustainability at work. Vodafone Turkey is in cooperation with WWF Turkey since April 2011 in order to reduce the footprints in nature. In 2012, Vodafone Maslak Plaza become entitled to get the Green Office Certificate by implementing WWF Green Office criteria and recently Vodafone Plaza was awarded office with the longest tenure in the Green Office Program by WWF Turkey.

Vodafone Turkey implements a recycling program in workplace. In order to make this program more effective an online training will be organized. This training aims both to draw attention how to use recycle bins properly within offices and to teach employees the benefits of recycling. With this online training every worker in the office will be aware of the Vodafone Turkey’s recycling program, its goals and its progress. To track progress by counting up recycled materials, and to know what employees helped to accomplish so far will increase employee engagement and sustainability awareness.Ofisteki geri dönüşüm girişimleri hem karbon ayak izini azaltır hem de işyerinde sürdürülebilirlik için çalışanların katılımını arttırmaya yardımcı olur. Vodafone Türkiye, doğadaki ayak izini azaltmak amacıyla Nisan 2011'den beri WWF Türkiye ile işbirliği içindedir. Vodafone Maslak Plaza, 2012 yılında WWF Yeşil Ofis kriterlerini uygulayarak Yeşil Ofis Sertifikasını almaya hak kazanmış ve kısa süre önce Vodafone Plaza, WWF Türkiye tarafından Yeşil Ofis Programı’nın en uzun süreli katılımcısı olarak ödüllendirilmiştir.

Vodafone Türkiye işyerinde geri dönüşüm programı uygulamaktadır. Bu programı daha etkili hale getirmek için online bir eğitim düzenlenecektir. Bu eğitim, hem geri dönüşüm kutularının ofislerde nasıl kullanılacağına dikkat çekmek hem de çalışanlara geri dönüşümün faydalarını öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu eğitim sayesinde, ofisteki tüm çalışanlar Vodafone Türkiye'nin geri dönüşüm programı, hedefleri ve ilerleyişinin farkında olacaktır. Geri dönüşüm sürecini takip etmek ve çalışanların bugüne kadar gerçekleştirdiği yardımın ne olduğunu bilmesi, çalışanların katılımını ve sürdürülebilirlik bilincini de artıracaktır.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use