Online diskusija kako kao potrošači(ce) možemo doprinijeti zaštiti okoliša

Potrošačke groznice vladaju svijetom. Stoga dolazi do razvoja svijesti o važnosti samog potrošača u lancu opskrbe, ekonomije i gospodarstva te je on sve više svjestan osobnog utjecaja na gospodarstvo.

Today, “consumer fevers” rule the world intensively and accordingly – the development of awareness of the importance of the consumer in the supply chain and economy is unquestionably forced, and the consumer is increasingly aware of personal impact on the economy but also the opportunity to use their own knowledge, information and education to prevent personal protection against bad trade practices and omissions that are a daily occurrence today.

Plastic residues are found in fish, shellfish, seals, whales, and therefore in our diet. We take microplastics into our own body through the food chain. Plastic waste not only harms the environment but also human health, which is clearly shown in the video:

If we sincerely want to protect the environment from pollution, a drastic change in consumer life habits is necessary. Croatia generates about 403 kg of waste per capita. Of that, 21.5% is recycled, 0.1% is incinerated, and the largest part is disposed of, 78.4%.Danas „potrošačke groznice“ intenzivno vladaju svijetom, za tim trendom Hrvatska sviješću ne zaostaje znatno, a s tim u skladu – neupitno dolazi do primoranosti razvoja svijesti o važnosti samog potrošača u lancu opskrbe, ekonomije i gospodarstva te je potrošač sve više svjestan osobnog utjecaja na gospodarstvo ali i mogućnost da vlastitim znanjem, informiranošću i educiranošću prevenira osobnu zaštitu naspram loših trgovačkih praksi i propusta koje su danas svakodnevna pojava.

Plastični se ostatci nalaze u ribama, školjkama, tuljanima, kitovima, a samim time i u našoj prehrani. Mikroplastiku unosimo u vlastiti organizam kroz prehrambeni lanac. Plastični otpad ne samo da šteti okolišu nego i zdravlju ljudi što je zorno prikazano u videu:

https://youtu.be/bFAoXTyCb1Y

Ako iskreno hoćemo zaštiti okoliš od zagađenja, nužna je drastična promjena životnih navika potrošača. Hrvatska po glavi stanovnika stvara oko 403 kg otpada. Od toga reciklira 21,5%, spaljuje 0,1%, a najveći dio odlaže, 78,4%.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use