Online conference: Localising the Sustainable Development Goals through Museums and Libraries II

The aim is to strengthen museums and libraries as community centres, where cooperation, accessibility and various activities are implemented by using cultural heritage, viewed through the prism of SDG

On 27 September 2023, the conference “Localising the Sustainable Development Goals through Museums and Libraries II” will be held online, organised by the Latvian Museum Association, the Latvian Librarians’ Association and the Latvian National Commission for UNESCO, with the support of UNESCO Participation Programme and the British Council Latvia.

The aim of the conference is to strengthen museums and libraries as community centres, where cooperation, accessibility and various activities are implemented by using cultural heritage and viewed through the prism of sustainable development goals not only locally, but on a wider scale. During the upcoming conference, the current approaches will be discussed as well as new perspectives will be sought, by using culture and its potential.

The conference will be organised in three thematic blocks: environmental sustainability, social sustainability and resilience. Experts from Latvia – Edgars Ricevs (owner of Līgatne Paper Mill and CEO of association “GreenFest”), Kristīne Ļeontjeva (Community Development Consultant at the British Council Latvia), Rihards Bambals (Head of the Strategic Communication Coordination Department at the State Chancellery of Latvia) will introduce the thematic directions, providing a wider context for the implementation of SDG.Konferences mērķis ir stiprināt muzejus un bibliotēkas kā kopienu centrus, kur sadarbība, pieejamība un dažādu aktivitāšu īstenošana norit, izmantojot kultūras mantojumu un skatoties caur ilgtspējīgas attīstības mērķu prizmu ne tikai lokālā, bet arī plašākā mērogā. Gaidāmās konferences laikā tiks aplūkotas jau esošās, kā arī meklētas jaunas pieejas Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšanā, izmantojot kultūru un tās potenciālu.

Konference noritēs trīs tematiskos blokos: vides ilgtspēja, sociālā ilgtspēja un izturētspēja. Tematiskos virzienus atklās eksperti no Latvijas, sniedzot plašāku kontekstu Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā – Edgars Ricevs (Līgatnes papīrfabrikas īpašnieks un biedrības GreenFest valdes priekšsēdētājs), Kristīne Ļeontjeva (British Council pārstāvniecības Latvijā kopienu attīstības konsultante), Rihards Bambals (Valsts kancelejas Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departamenta vadītājs).

Ar priekšlasījumiem uzstāsties Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Gruzijas, Moldovas muzeju un bibliotēku speciālisti, iepazīstinot ar savu pieredzi Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanā savā reģionā, izmantojot muzeju un bibliotēku cilvēkresursus, zināšanas un daudzveidīgo kultūras mantojumu. Savu dalību apstiprinājis arī viens no vadošajiem pasaules ekspertiem ilgtspējīgas attīstības jomā – platformas Curating Tommorrow vadītājs Henrijs Makgī (Henry McGhie). Konferences programmā ieplānota arī diskusija pēc katra tematiskā bloka. Konferences moderatore – biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” direktore Inese Vaivare.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use