One day seminar about the atmospheric air protection act/”Millist mõju omab ettevõtetele peatselt vastuvõetav atmosfääriõhu kaitse seadus?”

Estonian Association for Environmental Management together with GLIMSTEDT Law Firm is organizing a one day seminar on atmospheric air protection act.

Estonian Association for Environmental Management together with GLIMSTEDT Law Firm is organizing a seminar on atmospheric air protection act. On this full day seminar the following themes are covered:- the most important changes about the act, how it influences the enterprises- an overview of the requiremants of the ambient air in EU, what should be regulated on the state and on the enterprise level in Estonia- about the emission limits  for the incinerators- is it possible that “bad” smell can lead to a suht down of the enterprise- what are the possibilities for the enterprises to use eNose – an odour sensor- about the noise requirementsEesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon koostöös Advokaadibürooga GLIMSTEDT korraldavad ühisseminari peatselt rakenduva atmosfääriõhu kaitse seaduse teemal. Atmosfääriõhu kaitse seaduse eelnõu asendab seni sama valdkonda reguleerinud välisõhu kaitse seaduse. Seminaril osalevad ettekannetega ministeeriumi ja selle allasutuste esindajad, ettevõtjad ja keskkonnaeksperdid.Seminaril kajastatavad teemad:- Atmosfääriõhu kaitse seaduse eelnõu olulisemad muudatused- Euroopa Liidu nõuded välisõhu kaitse alal. Mida tuleb reguleerida riiklikul ja mida ettevõtte tasandil ning kuidas on reeglid Eestis?- Atmosfääriõhu kaitse seaduse muudatuste mõju ettevõtetele- Emissioonigaaside piirväärtused keskmistele põletusseadmetele- Kas halb lõhn võib viia ettevõtte sulgemiseni?- Mis on eNina ja selle rakendamise võimalused ettevõtetes?- Kas uute mürareeglitega saab kohalik omavalitsus tõhusamalt piirkonna välisõhus levivat mürataset reguleerida?

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use