OmaMood fashion show

OmaMood is an ethnological fashion event, that introduces Estonian native crafts.

OmaMood fashion show is celebrating the 100th birthday of the republic of Estonia.

OmaMood began as a project of the Estonian Native Crafts Department of the University of Tartu Viljandi Culture Academy. The event, which initially focused on showcasing students’ graduation projects, has now developed into a comprehensive fashion show that aims to popularise garments inspired by native handicrafts and demonstrate the possibilities of modernising heritage crafts. By organising this fashion show, we wish to highlight the beauty of Estonian native design and draw attention to slow fashion in order to increase the sense of social responsibility in the Estonian society.OmaMood moeetendus on kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.

6. juunil toimub Tartus Eesti Rahva Muuseumis modern-etnilist disaini tutvustav moeetendus OmaMood 2018.

OmaMood sai alguse Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia Rahvusliku käsitöö osakonnast. Algselt lõputööde näitamisele keskendunud sündmusest on nüüdseks välja kasvanud terviklik moeetendus, mille eesmärk on populariseerida rahvuslikust käsitööst inspireeritud rõivaste kandmist ning näidata, kuidas on võimalik käsitööpärandit kaasajastada. Läbi moeetenduse korraldamise soovime tuua fookusesse Eesti rahvusliku disaini ilu ning suunata tähelepanu aeglasele moele, et suurendada Eesti ühiskonna sotsiaalset vastutustunnet.

Moeetendusele luuakse igal aastal uus muusikaline kujundus, koreograafia ja valguskujundus. Seejuures võetakse arvesse iga kollektsiooni eripära ning sündmuse kontseptsiooni. 2018. aasta OmaMood moeetenduse kontseptsioon on inspireeritud kargusest, jõulisusest, minimalismist ning erinevatest ilmastikunähtustest nagu päikesekiired, vihmapiisad ja müstiline hilisõhtune udu. Muusikalise rännaku läbi uduse Eestimaa looduse loob etendusele Silver Sepp.

Lisaks on OmaMood moeetendus avatud esimest korda kõigile disaineritele üle-Eesti, tänu millele näeb laval peale Viljandi Kultuuriakadeemia tudengite ka teiste koolide õpilasi ja vabakutselisi disainereid.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use