OKOLJSKI TEDEN NA PEDAGOŠKI FAKULETI

Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani bo od 21. do 25. maja 2018 potekal okoljski teden, katerega cilj je, da se spodbuja izvajanje dejavnosti, ki so povezane s trajnostnim razvojem.

From 21st to 25th May 2018, the Faculty of Education in Ljubljana is organising an Environment week with the objective to promote activities connected to sustainable development. Workshops and lectures for students and the interested public will be held by professors, students and representatives of different institutions. A collection of worn-out mobile phones, a book exchange and a clean-up of the faculty surroundings will be organised. A Slopak company representative will introduce the sorting and recycling of waste, a representative of Eco-school programme will demonstrate a method how to recycle Tetrapak packaging and how to use it to produce paper. Home Economics students will present their projects on sustainable consumption, and they will make useful articles out of natural textile fibres. A natural science excursion to the Šmarna gora will be organised. A lecture and a workshop where participants will learn about the possibilities of including bee products in the diet, together with the setting of an observation bee hive, will mark the first World Bee Day.Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani bo od 21. do 25. maja 2018 potekal okoljski teden, katerega cilj je, da se spodbuja izvajanje dejavnosti, ki so povezane s trajnostnim razvojem. Profesorji, študentje in predstavniki različnih institucij bodo izvajali delavnice in predavanja za študente in zainteresirano javnost. Organizirana je akcija zbiranja odsluženih mobilnih telefonov, izmenjava knjig ter čistilna akcija okolice fakultete. Predstavnica podjetja Slopak bo predstavila ločevanje in recikliranje odpadkov, predstavnik programa Ekošola pa bo predstavil način recikliranja Tetrapak embalaže in izdelavo papirja iz odpadne Tetrapak embalaže. Študentje gospodinjstva bodo predstavili projekte o trajnostni potrošnji, izdelovali bodo tudi uporabne predmete iz naravnih tekstilnih vlaken. Organiziran bo naravoslovni pohod na Šmarno goro. S predavanjem in delavnico v kateri bodo udeleženci spoznavali načine vključevanja čebeljih izdelkov v prehrano te s postavitvijo opazovalnega panja bomo zaznamovali 1. svetovni dan čebel.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use