Okoljski dan gospodarstva, Razširjena odgovornost proizvajalcev

Minimal requirements for extended producer responsibity schemes- new legislation, a time for change

Minimal requirements for extended producer responsibility schemes were defined in the amendments to the EU waste frameworks directive adopted last year.  Unclear material and financial flows, stockpiling of waste packaging at municipal collection sites need to be addressed with changes in legislation this year.

What can be expected? What new challenges will companies need to face with reference to porducts subject to extended producer responsibility? Join us and share your experience and expectations! Minimalne zahteve za razširjeno odgovornost proizvajalca, ki jih določa v lanskem letu sprejeta nova EU zakonodaja o odpadkih, ne-transparentnost sistemov razširjene odgovornosti proizvajalca, in kopičenje odpadne embalaže pri zbiralcih odpadkov narekujejo spremembe zakonodaje o odpadkih še v letošnjem letu.

Kakšne spremembe lahko pričakujemo? S kakšnimi izzivi pri ravnanju s proizvodi, za katere velja razširjena odgovornost proizvajalca, se soočajo podjetja? Vabimo vas, da se nam pridružite in svoje izkušnje in pričakovanja delite z nami.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use