Održivo živjeti nije lako, ali mogao bi to svatko

Radionice o globalnim ciljevima održivog razvoja

Students and teachers of the School of Economics and Business will participate in the celebration of the European Sustainable Development Week in the period from September 30 to October 7, 2022. As part of the extracurricular activity “Small School of Sustainable Development” through which the GLOBE program is implemented, students will, under the guidance of prof. . Sanje Ćulić, familiarized with the global goals of sustainable development until 2030 and will critically reflect on ways to achieve these goals.

In the Researchers’ Night, which is organized at the University of Dubrovnik on September 30 from 6:00 p.m., students will participate in the workshop “Sea acidification and collection of marine waste with the help of robots.”

From October 3rd, an action will be organized to pick organically grown olives from the school garden, a humanitarian sale of olive fruits, and soil composition analysis workshops with the help of the GLOBE protocol and a mobile laboratory.

The goals of the workshops are aimed at understanding sustainable development, raising students’ awareness of the importance of environmental protection in the face of global climate change, and pointing out the importance of consuming olive fruits and olive products.Učenici i nastavnici Ekonomske i trgovačke škole sudjelovat će u obilježavanju Europskog tjedna održivog razvoja u razdoblju od 30. rujna do 7. listopada 2022.U sklopu izvannastavne aktivnosti “Mala škola održivog razvoja” kroz koju se provodi GLOBE program, učenici će se pod vodstvom prof. Sanje Ćulić, upoznati s globalnim ciljevima održivog razvoja do 2030. godine i kritički će promišljati načine ostvarivanja tih ciljeva.

U Noći istraživača koja se organizira na Sveučilištu u Dubrovniku 30. rujna od 18,00 sati, učenici će sudjelovat u radionici “Zakiseljavanje mora i skupljanje morskog otpada uz pomoć robota”.

Od 3. listopada organizirat će se akcija branja ekološki uzgojenih maslina iz školskog vrta, humanitarna prodaja plodova maslina te radionice analize sastava tla uz pomoć GLOBE protokola i pokretnog laboratorija.

Ciljevi radionica održivog razvoja usmjereni su na razumijevanje održivog razvoja, podizanje svijesti učenika o važnosti očuvanja okoliša u uvjetima globalnih klimatskih promjena te ukazivanje na važnost konzumiranja plodova maslina i proizvoda od maslina.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use