Obnovi i ponovno upotrijebi & Biciklijada

Makarske udruge predstavit će se lokalnoj zajednici u projektu Biciklijada & Obnovi i ponovno upotrijebi kao ekološki svjesne

The Recycle & Reuse project will show fellow citizens how well our members are aware of recycling opportunities and will affect the change in community awareness of people with disabilities. Through our ecological workshops, our members, together with their fellow citizens, will be aware of the possibilities of reuse of the already used and discarded things. Bicycling promotes solidarity in relation to nature and ecological awareness, and one of the goals is the quality of leisure time for children and young people. Promoting the use of bicycles as a means of transportation for the whole family is a contribution to environmental conservation and care.Projekt Obnovi i ponovo upotrijebi (Recycle & Reuse) pokazat će sugrađanima koliko su naši članovi osviješteni o mogućnostima recikliranja, te će se utjecati na promjenu svijesti u zajednici o osobama s invaliditetom . Kroz ekološke radionice će se naši članovi, zajedno sa svojim sugrađanima osvijestiti o mogućnostima ponovne upotrebe već iskorištenih i odbačenih stvari. Biciklijada potiče solidarnost u odnosu prema prirodi te ekološku osviještenost, a jedan od ciljeva je i kvalitetno provođenje slobodnog vremena djece i mladih. Promoviranje korištenja bicikla kao prijevoznog sredstva za čitave obitelji je doprinos očuvanju i brizi za okoliš.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use