Objava razmišljanja o enakosti spolov

Objava razmišljanja strokovnjakinje iz nevladnega sektorja o enakosti spolov v luči EU dogodka Her story Our story (25. 5). in Evropskih razvojnih dni (5. – 6. 6.) na to temo.

Publishing of blog of an woman non-governmental sector expert on gender equality in the light of the EU event Her story Our story (25 May). and European Development Days (5-6 June) also focused on gender equality.

Reflection via blog will be created within the framework of the project Sustainable. Local. Global., financially supported by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia.

The project raises public awareness of the importance and role of international development cooperation, international humanitarian aid and global education. At the same time, it is raising awareness of the goals of sustainable development, it draws attention to their realization and the role of the state and the individual in the process of implementation of Agenda 2030.Objava razmišljanja strokovnjakinje iz nevladnega sektorja o enakosti spolov v luči EU dogodka Her story Our story (25. 5.). in Evropskih razvojnih dni (5. - 6. 6.) , ki pravtako potekata na temo enakosti spolov.
Razmišljanje bo nastalo v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve.

Projekt ozavešča različne kroge javnosti o pomenu in vlogi mednarodnega razvojnega sodelovanja, mednarodni humanitarni pomoči ter globalnem učenju. Hkrati ozavešča o ciljih trajnostnega razvoja, opozarja na njihovo uresničevanje in vlogo države ter posameznika pri tem.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use