Noorte omaalgatuste välk-projektikonkurss „Tulevik on TÄNA!“

Välk-konkursi eesmärk on suunata tähelepanu toidusüsteemide jätkusuutlikule kasutusele ning inimeste ja planeedi tervisele.

The aim of the lightning competition is to focus on the sustainable use of food systems and human and planetary health, which is related to the theme of the International Youth Day 2021. The competition runs from 16 August to 17 December.Välk-konkursi eesmärk on suunata tähelepanu toidusüsteemide jätkusuutlikule kasutusele ning inimeste ja planeedi tervisele, mis on seotud 2021. aasta rahvusvahelise noortepäeva teemaga. Konkursi tegevused kestavad 16. august kuni 17. detsember;

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use