Non-financial reporting of SMEs in Montenegro with focus on CSR reporting

Non-financial reporting of SMEs in Montenegro with focus on CSR reporting

Non-financial reporting of SMEs in Montenegro with focus on CSR reporting is part of EU project CSR for all that is implemented by employers organisations from Bulgaria, Croatia, Macedonia, Montenegro, Romania, Turkey and IOE. The main goal of the project is to build awareness and capacity in partnership of employers organisation in SEE region on CSR reporting and reporting on sustainable activities of SMEs.Izvjestaj o ne-finansijskom izvjestavanju preduzeca predstavlja dio EU projekta CSR za sve koji se zajednički sprovodi od strane poslodavačkih organizacija iz Bugarske, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Rumunije, Srbije, Turske i  IOE. Cilj projekta je podizanje svijesti i izgradnja kapaciteta poslodavačkih organizacija u Jugoistocnoj Evropi u pogledu izvještavanja o društveno-odgovornim i održivim aktivnostima. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use