NGO Mondo and AIESEC support Sustainable Development Days in schools

Workshops and orientation games in schools on sustainable development

NGO Mondo Global Education Centre and AIESEC Eesti have prepared different workshops on sustainable development that schools can book for free within the European Sustainable Development Week. Schools can e.g. have workshops on multicultural society or sustainable consumerism. The volunteers can also arrange an orientation game that will take half day and involve multiple classes. It will take place in the vicinity of school or in a park nearby. Workshops are suitable for primary school and will be carried out in English.MTÜ Mondo ja AIESEC Eesti on koos töötanud välja erinevaid töötuba kestliku arengu teemal, mida koolid saavad tasuta tellida Euroopa Kestliku nädala raames. Koolid võivad tellida koomiksi joonistamise, Kanada multikultuurse ühiskonna või tarbimise teemalise töötoa. Koolis võib korraldada ka mitmeid klasse kaasava orienteerumismängu, mida viivad läbi AIESEC in Estonia noored kooli vahetus ümbruses või pargis.Töötoad on sobilikud põhikoolile ning viiakse läbi vähemalt osaliselt inglise keeles.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use