Nematerialna Reciklaža

Kaj je trajnostni razvoj in kako smo mi osebnostno naravnani nanj

At the workshop we will talk about:

– our personal focus on sustainable development,

– the observation and sensitivity of the environment,

– our behavior in it,

– what kind of rules are we keeping in our environment,

– how can we change it, what can we do for it,

– how we shape our own physical and non-physical space,

– what drives us,

– who we are and who we would like to be in relation to the environment,

– what kind of legacy would you like to leave to the descendants, …Na delavnici se bomo pogovarjalli o:

- našo osebno naravnanost na trajnostni razvoj,

- na opazovanje in občutenje okolja,

- našega vedenja v njem,

- kakšnih pravil se držimo v svojem okolju,

- kako ji lahko spremenimo, kaj za to potrebujemo,

- kako sami oblikujemo svoj fizičen in nefizičen prostor,

- kaj nas pri tem žene,

- kdo smo in kdo bi radi bili v povezavi z okoljem,

- kakšno zapuščino bi radi pustili zanamcem,…

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use