Nature Conservation Month (from 8th May to 5th June)

The purpose is through different events discuss in a wider circle wheather Estonian nature is familiar to us or becoming a stranger and about the change of attitudes, which have taken place.

Nature Conservation Month is held in Estonia already since 1980. The idea of the month is to focus on a certain issue relevant at a time and discuss about it in a wider circle. At this year’s Nature Conservation month we discuss whether Estonian nature is familiar to us or becoming a stranger and about the change of attitudes, which has taken place in society and people in the course of time. We also talk about the reasons these changes have taken place and how to prevent the alienation from nature. Mainly we focus on four themes • Nature-related fears and how to deal with them• National Parks and other protected areas• Relationship between the man and nature• Alien speciesThroughout the month it is possible to attend different events – excursions, hikes, seminars and other exciting initiatives. More information at: http://www.envir.ee/et/looduskaitsekuu-2016.Looduskaitsekuud peetakse Eestis alates 1980. aastast. Kuu mõte on keskenduda hetkel olulisele teemale ning see laiemas ringis lahti rääkida. Tänavusel looduskaitsekuul arutleme, kas loodus on oma või võõras; milline suhtumise muutumine on toimunud ühiskonnas ja inimestes. Mis on olnud püsivalt oma, mis on aja jooksul muutunud võõraks? Räägime, miks see muutus on toimunud ja mida teha, et loodus jääks endiselt „sinasõbraks”.Sina peal ollakse tavaliselt heade tuttavatega ning hoida osatakse seda, mida tuntakse-teatakse. Seetõttu pöörame looduskaitsekuul rohkem tähelepanu looduse laiapõhjalisele tutvustamisele, et ei tekiks kartust ja võõrandumist. Terve kuu jooksul korraldatakse üle-eesti matku, teabepäevi, kursusi ja palju muud põnevat.Peamised arutlusele tulevad teemad on • Hirmud looduses ja kuidas nendega toime tulla• Rahvuspargid ja teised meie kaitsealad• Inimese ja looduse suhted• Võõrliigid

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use