Narava, izziv vseživljenjskega učenja

Conference on adult education and sustainable development

Conference on empowerment of adult educators how to prepare professionally relevant training programs for sustainable development.

 At a professional event we will intertwine the professional starting points of the renowned experts

dr. Lučka Kajfež Bogataj, dr. Nevenka Bogataj, Anton Komat, Anka Lipuscek Miklavic, Miro Kristan and dr. Stanislav Pejovnik

with practical aspects of the potential of sustainable development in adult education (good practices).Kako opolnomočiti izobraževalce odraslih za pripravo strokovno ustreznih izvedbenih programov usposabljanja za trajnostni razvoj

Si želite:

- pridobiti aktualne praktične in teoretične informacije in spoznanja, ki vam bodo pomagala pri oblikovanju neformalnih izobraževalnih programov in aktivnosti s področja trajnostnega razvoja;

- razmisliti o tem, kaj lahko izobraževalci odraslih naredimo za trajnostni razvoj;

- (samo)evalvirati vrednote in prepričanja ter svojo ozaveščenost glede trajnostnega razvoja?

Pridružite se nam na strokovnem dogodku, kjer bomo prepletli strokovna izhodišča priznanih strokovnjakov

dr. Lučka Kajfež Bogataj, dr. Nevenka Bogataj, Anton Komat, Anka Lipušček Miklavič, Miro Kristan ter dr. Stanislav Pejovnik

s praktičnimi vidiki potenciala trajnostnega razvoja v izobraževanju odraslih.

Nosilec strokovnega dogodka: Zveza izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZiSS)

Sodelujoči: Javni zavod Triglavski narodni park in skupnost Julijske Alpe (LOGO)

Udeležba na strokovnem dogodku je brezplačna, izvedbo posveta sofinancirajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use