Na Start

After reaching the age of majority, foster children are in need of developing their skills and qualifications for the labour market. It will help them in the process of becoming independent.

The project Na Start is implemented by the Foundation Wybiegaj Marzenia under the Initiation Development Forum, which promotes the idea of cross-sectoral cooperation. The Partners of Initiation Development Fund are Grupa LOTOS S.A, and POLPHARMA S.A. Development of the project is made possible by grants received from them and the support of sponsors. The project is a form of supplementing the system of care. It offers a holistic approach to entering adulthood and career planning for a pilot group of 13 people. One element of the project is an educational program, including English lessons, career coaching, and sports training with the participation of professionals. Moreover, there is a vocational training involving mentoring programs that are run by managers from partner companies. There are also organized elective classes, such as photography, dance, and painting. Honorary Patronage: Commissioner for Children’s Rights Ambassadors:Iwona Guzowska, Jarosław Bieniuk, Dariusz MichalczewskiProjekt Na Start jest realizowany przez Fundację Wybiegaj Marzenia w ramach Forum Inicjowania Rozwoju, promującego ideę współpracy międzysektorowej. Rozwój projektu jest możliwy dzięki wsparciu sponsorów oraz grantom otrzymanym w ramach Funduszu Inicjowania Rozwoju, którego Partnerem Generalnym jest Grupa LOTOS S.A, zaś Partnerem POLPHARMA S.A. Projekt stanowi formę uzupełnienia systemowej opieki i oferuje holistyczne podejście do wchodzenia w dorosłość i planowania ścieżki kariery dla pilotażowej grupy 13 osób. Jednym z elementów projektu jest program edukacyjny obejmujący m.in.: treningi sportowe, język angielski, szkolenia oraz coaching kariery. Ponadto prowadzone jest przygotowanie zawodowe polegające na udziale w programach mentoringowych prowadzonych przez menedżerów z firm partnerskich. Organizowane są również zajęcia fakultatywne, takie jak fotografia, taniec i malarstwo.Patronat honorowy: Rzecznik Praw DzieckaAmbasadorzy: Iwona Guzowska, Jarosław Bieniuk, Dariusz Michalczewski

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use