Mysterious forest

Mysterious forest – a series of meetings in the form of games and activities for preschoolers and primary school students (Classes 1-3).

Mysterious forest – a series of meetings in the form of games and activities for preschoolers and primary school students (Classes 1-3).

The aim of the classes is to propagate knowledge about the forest and its exploration by learning about its inhabitants, the ways of its protection and the benefits that the forest offers to people. Forest knowledge is passed to other people through fun, games and contests.

Kindergarteners, for example, learn about animals living in Polish forests, get guesswork, coloring books, solve guesses from the forest wheel of fortune. They also get to know the flora and fauna of Tuchola Forests. Classes are conducted in the biodiversity room, which is equipped with many educational materials. The classes are attended by falconers who talk about birds of prey; sewyers who familiarize students with tree felling. The group of signalmen present hunting horns and teach how to play in them.

We are guided by the slogan: “Respect the forest and it will respect us.”Tajemniczy las -cykl spotkań w formie gier i zabaw dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych ( kl.I-III).

Celem zajęć jest propagowanie wiedzy o lesie oraz jej zgłębianie poprzez poznanie jego mieszkańców, sposobów jego ochrony i korzyści jakie las niesie dla człowieka. Wiedza leśna przekazywana jest m.in. poprzez gry, zabawy, konkursy.

Przedszkolacy np. poznają zwierzęta zamieszkujące polskie lasy, otrzymują zgadywanki, kolorowanki , rozwiązują zgadywanki z leśnego koła fortuny. Poznają także florę i faunę Borów Tucholskich. Zajęcia prowadzone są w sali bioróżnorodności, która wyposażona jest w wiele materiałów edukacyjnych . W zajęciach uczestniczą sokolnicy, którzy opowiadają o ptakach drapieżnych; pilarze , którzy zaznajamiają uczniów z wycinką drzew . Sygnaliści , przedstawiają instrumenty-rogi myśliwskie i uczą "gry " na rogach.


Przyświeca nam hasło:" Szanuj las a on uszanuje nas."

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use