MTÜ Mondo haridusseminar “Naised maailma hariduses”

On 30th of May takes place Mondo’s educational seminar “Women in World Education”.

On 30th of May takes place Mondo’s educational seminar “Women in World Education”. Performers from Estonia and abroad introduce women’s education journeys around the world.30. mail kell 12.00-16.30 korraldab MTÜ Mondo Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamus maailmahariduse keskuse seminari “Naised maailma hariduses”. Esinejad Eestist ja välismaalt tutvustavad naiste haridusteekondi üle maailma. Enne seminari kell 11.00-12.00 toimub soovijatele muuseumituur ja pakutakse lõunat.


Seminarile on oodatud haridushuvilised üle Eesti, et saada teadmisi, kuidas naiste ja tüdrukute suuremad õigused ja võimalused mõjuvad positiivselt kogu ühiskonna arengule.Aberdeeni Ülikooli maailmahariduse õppetooli juht Pamela Abbott annab ülevaate rahvusvahelistest soouuringutest ja naiste ning tüdrukute jõustamisest. Samal teemal viib ta läbi ka töötoa.


Töötubades tutvustatakse lapse õigusi käsitlevat õppematerjali, viiakse läbi väärtustemängu ja arutatakse soolise võrdõiguslikkuse üle. Lisaks saab seminaril kuulata ettekandeid maailmaharidusest ja naiste rollist teaduses.Seminaril saab näha uut MTÜ Mondo Ida-Ukraina teemalist näitust ning maailmahariduse sõpradel on võimalus omavahel suhelda ja uusi teadmisi jagada

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use