Misli zeleno, radi zeleno

Učenici će kroz interaktivnu radionicu usvojiti globalne ciljeve održivog razvoja i izradit će vlastiti eko – otok koji će se koristiti u prostorijama škole.

Udruga za lokalni razvoj “Turbina promjena” će kroz interaktivnu radionicu za učenike na temu održivog razvoja doprinijeti ciljevima koje promiče Europski tjedan održivog razvoja. Interaktivna radionica će obuhvatiti  ciljeve održivog razvoja i posebno će se osvrnuti na cilj 11 Održivi gradovi i održive zajednice kroz temu „Odvojeno prikupljanje otpada“ u kojem će učenici izraditi vlastiti eko – otok koji će nakon radionice moći koristiti u prostorijama škole. Naglasak će se time staviti na važnost građanskih inicijativa u promicanju ciljeva održivog razvoja. Association for local development " Turbine of changes"  will organize an interactive workshop for students on the theme of sustainable development. This workshop will contribute to the objectives of  the European sustainable development week. Interactive workshop will cover the goals of sustainable development and in particular will address the goal 11 Sustainable Cities and Sustainable Communities through it's main theme:  "Separate waste collection" in which students will create eco - island which will be able to use in the school. Main goal of this workshop is emphasize importance of citizens' initiative to promote the objectives of sustainable development .

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use