Minder werken, meer liefhebben

Hoe kunnen we werk en privé beter combineren? Hoe kunnen we betaalde en onbetaalde arbeid beter verdelen over mannen en vrouwen? De Vrouwenraad nodigt u uit om hierover mee na te denken op ons event.

The Dutch Women’s Council of Belgium organises a study day to enhance the discussion about a shorter working week. This because we noticed our government does not give us a structural answer to the problems we face concerning the difficult work-life balance, like burn-out or gender inequality in paycheck and pensions. A lot of scientists and organisations of the civil society and company directors notice that a shorter working week could be an important piece of the puzzle to solve the problems we face today. That is why we want to expand the foundations who are working around this topic. With this event we want to explore a bit how we can do this. We try to think about how to realise a beter work-life balance via workshops, slam poetry and a debate. Within the workshops we show short movieclips of international examples about alternatives. Afterwards Flemish experts are sharing their expertise on the topic in question with us and the audience can engage with them.De Vrouwenraad een studiedag die als start dient om een actieplatform rond de kortere werkweek in het leven te blazen. Dit omdat we merken dat de huidige regering geen structureel antwoord biedt op de huidige problemen die we omtrent de moeizame werk-privé combinatie zien verschijnen, zoals onder andere de burn-out problematiek alsook de blijvende aanwezigheid van genderongelijkheid. Heel wat wetenschappers en middenveldorganisaties alsook een aantal bedrijfsleiders merken dat een kortere werkweek weleens een belangrijke schakel kan zijn om deze hedendaagse problemen op te lossen. Daarom willen wij het draagvlak hiervoor verruimen. Op basis van workshops, slam poetry en debat proberen we samen na te denken over de realisatie van zo’n kortere werkweek in Vlaanderen. Binnen deze workshops worden filmpjes van internationale voorbeelden rond alternatieven aangereikt waarop Vlaamse sprekers hun expertise rondom het specifieke thema met het publiek delen.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use