Miej świadomość – edukacja dla zrównoważonego rozwoju

Akcja Miej świadomość – edukacja dla zrównoważonego rozwoju organizowana przez SEL ma na celu popularyzację zasad ZR wśród uczestników zajęć przyrodniczoleśnych.

Social action Be aware – Education for Sustainable Development organized by the Polish Forest Educators Association (SEL) aims to popularize the principles of sustainable development among the participants of forest education carried out by members of the Association. The issues realized during the classes will cover not only the environmental but also social aspects.  The meetings will help participants increase the awareness of sustainable development, and in the future even change their attitudes in accordance with the principles of sustainable development. All action will be documented with photos and reports from this one week long event can be followed both on its Facebook website and on www.sel.edu.pl . The action is nationwide.Akcja społeczna Miej świadomość – edukacja dla zrównoważonego rozwoju organizowana przez Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych ma na celu popularyzację zasad zrównoważonego rozwoju wśród uczestników zajęć przyrodniczoleśnych prowadzonych przez członków Stowarzyszenia. Zagadnienia realizowane podczas zajęć będą obejmowały nie tylko aspekt środowiskowy, ale także społeczny. Edukatorzy SEL będą podkreślać, że codzienne decyzje mają wpływ nie tylko na środowisko, klimat, ale także na globalną społeczność. Spotkania pomogą uczestnikom zwiększyć świadomość, a w przyszłości nawet zmienić postawy na te zgodnie z zasadami ZR. Całość zostanie udokumentowana zdjęciami, a relacje z tego tygodniowego wydarzenia będzie można śledzić na stronie tego wydarzenia na Facebooku oraz na stronie www.sel.edu.pl. Akcja ma charakter ogólnopolski.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use