Meeting of the Commission for Sustainable Development

Meeting of the Commission for Sustainable Development

Commission for Sustainable Development has three items on the Agenda of the meeting: 1. Overview of the preparation of Commission’s focus report “The role of local governments in the implementation of the green transition in Estonia”

2. Presentation of the key results of the Accessibility Task Force 3. Future developments of the CommissionSäästva arengu komisjoni istungi päevakava:

1. Komisjoni fookusraporti „Kohalike omavalitsuste roll rohepöörde elluviimisel Eestis“ lähteülesande koostamise ülevaade

2. Ligipääsetavuse rakkerühma tulemuste tutvustamine

3. Komisjoni liikmete küsitluse tulemused ja komisjoni tuleviku arutelu

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use