Marine Mammals – Our Nighborus at Risk

Meeting for children: Marine Mammals – Our Nighborus at Risk

Meeting for children: Marine Mammals – Our Nighborus at Risk

Presentation dedicated to marine mammals . We’ll find out : What to do when you see the seal on the beach ? How many seals  have been observed by the volunteers of the Blue Patrol ? What are the greatest dangers for mammals in the  Baltic Sea? These and many other questions will answer the Blue Patrol WWF volunteers – unique rapid response groups who help  mammals and birds on the Polish coast. Spotkanie dla dzieci: Ssaki Morskie – nasi zagrożeni sąsiedzi

Prezentacja poświęcona ssakom morskim. Dowiemy się:

Co należy zrobić, kiedy zauważmy fokę na plaży?

Ile najwięcej fok jednocześnie zaobserwowali wolontariusze Błękitnego Patrolu?

Czym żywi się morświn? Jaką ma osobowość? Jakie największe zagrożenia czyhają na ssaki Bałtyku?

Na te i wiele innych pytań odpowiedzą wolontariusze Błękitnego Patrolu WWF - jedynej w swoim rodzaju grupy szybkiego reagowania, którzy pomagają ssakom i ptakom na polskim Wybrzeżu. Będzie interesująco, inspirująco i interaktywnie!

Osoba prowadząca: Monika Pietrasik - przyrodniczka pracująca w Fundacji WWF Polska. W Fundacji od 5 lat zajmuję się ochroną ekosystemów morskich. Z wykształcenia jest geografem.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use