Make Europe Sustainable for All

We are organizing a round table where we will address PEACE, SUSTAINABILITY, YOUTH AND SMALL TOWNS AS IMPORTANT ROLE MODELS together with special guests and create a Think Tank.

We will have the honour to talk to Sally Ranney, a dedicated environmental activist from the USA who worked with three US Presidents (Carter, Reagan, Clinton), founder and member of many committees. She has been a life partner of Ted Turner (CNN) for many years and is very active in his projects for the conservation of nature and other philanthropy. In Celje we will be in a dialogue with exceptional guests – besides Sally Ranney, there will be two other inspiring guests with us: Dr. Nina Meyerhof and Gregor Deleja, touched upon the pressing present-day climate change, the role of sustainable development, the preservation of nature, the role of young people in creating a future based on sustainable peace. An important role will be devoted to the model of small cities that can be an active sandbox, where new models and modes of operation are being tested, where social innovations are born (positive social changes). We invite all who would like to participate in an open debate, ask questions and expand the spectrum of their activities to respond, send questions and raise pressing issues at the event itself.Na okrogli mizi se bomo imeli čast pogovarjati s Sally Ranney, predano okoljevarstveno aktivistko iz ZDA, ki je delala kar s tremi predsedniki ZDA (Carter, Reagan, Clinton), ustanoviteljico in članico mnogih odborov. Sally je tudi življenjska partnerica Teda Turnerja (CNN) in zelo aktivna v njegovih projektih za ohranitev narave in ostale filantropije. V Celju se bomo v dialogu z izjemnimi gosti - poleg Sally Ranney bosta z nami še dva navdihujoča gosta: Dr. Nina Meyerhof in Gregor Deleja, dotaknili perečih tem današnjega časa - podnebne spremembe, vloga trajnostnega razvoja, ohranjanje narave, vloga mladih pri ustvarjanju prihodnosti, ki bo temeljila na trajnostnem miru. Pomembno vlogo bomo namenili vzoru majhnih mest, ki so lahko aktivni peskovnik, kjer se preizkušajo novi modeli in načini delovanja, kjer se rojevajo družbene inovacije (pozitivne družbene spremembe).

Vabimo vse, ki bi želeli sodelovati v odprti debati, postaviti vprašanja in razširiti spekter svojega delovanja, da se odzovete, pošljete vprašanja in jih na samem dogodku tudi postavite vsem prisotnim gostom.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use