MAJÓWKA MIĘDZYPOKOLENIOWA- OTWARCIE EŁCKIEGO CENTRUM REWITALIZACJI SPOŁECZNEJ STAJNIA

Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 8 – “Obszary wymagające rewitalizacji”

ECRS associates not only non-governmental organizations and leaders of social activation, but actually supports activities aimed at renewing and revitalizing the historic district of the city – Śródmieście and improving the living, material and professional situation of its inhabitants.

In program:

– visiting the ECRS rooms

– manual classes (salt mass products)

– games and activities for children and adults

– a culinary corner

– beauty corner

– measurement of sugar, pressure, nursing tips (diet, care for an elderly person)

– activities for children

Place: ul. Kościuszki 27A, 19-300 Ełk, Contact person Teresa Stankiewicz t.stankiewicz@mops.elk.pl

http://www.elk.pl/

http://www.mopselk.naszops.pl/MAJÓWKA MIĘDZYPOKOLENIOWA-OTWARCIE EŁCKIEGO CENTRUM REWITALIZACJI SPOŁECZNEJ STAJNIA

30 maja 2019r. godz. 11.00-13.00.


ECRS zrzesza nie tylko organizacje pozarządowe i liderów aktywizacji społecznej, ale realnie wspiera działania mające na celu odnowę i ożywienie zabytkowej dzielnicy miasta – Śródmieścia oraz poprawę sytuacji życiowej, materialnej i zawodowej jego mieszkańców.


W programie:

- zwiedzanie pomieszczeń ECRS

- zajęcia manualne (wyroby z masy solnej)

- gry i zabawy dla dzieci i dorosłych

- kącik kulinarny

- kącik piękności

- pomiar cukru, ciśnienia, porady pielęgniarskie (dietetyczne, opieka nad osoba starsza)

- atrakcje dla dzieci


Miejsce: ul. Kościuszki 27A, 19-300 Ełk, Osoba do kontaktu Teresa Stankiewicz t.stankiewicz@mops.elk.pl

http://www.elk.pl/

http://www.mopselk.naszops.pl/

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use