Majad mida me vajame

Eesti Arhitektuurimuuseum tähistab oma 30. sünnipäeva enneolematu rühmanäitusega, mille teemaks on ei midagi vähemat kui terve inimkond ning tema tulevik.

The Estonian Museum of Architecture celebrates its 30th birthday with an unprecedented group exhibition, the theme of which is nothing less than the whole of humanity and its future. The exhibition speaks of increasingly real global threats – whether they are our own, such as a potential climate catastrophe or technological singularity, or independent of us, like any threatening force in outer space. We gave the space creators participating in the exhibition the initial task to design an object conditionally called a house, the aim of which is to secure a more beautiful, safer and more peaceful future on planet Earth.Eesti Arhitektuurimuuseum tähistab oma 30. sünnipäeva enneolematu rühmanäitusega, mille teemaks on ei midagi vähemat kui terve inimkond ning tema tulevik. Näitus kõnetab aina tõelisemaks muutuvaid ülemaailmseid ohte – olgu need meie endi põhjustatud nagu potentsiaalne kliimakatastroof või tehnoloogiline singulaarsus, või meist sõltumatud nagu mis tahes ähvardav jõud avakosmosest. Andsime näitusel osalevatele ruumiloojatele lähteülesande kavandada tinglikult majaks nimetatav objekt, mille eesmärk on kindlustada ilusam, turvalisem ja rahulikum tulevik planeedil Maa.​

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use