Maailmakoristuspäev Käinas

Käina kool osaleb Maailmakoristuspäeval!

Käina School participates in World Harvest Day!

Garbage is collected within the boundaries of Käina small town, Hiiumaa municipality.

Each class, together with the class teacher, has chosen the day and time during which they will do so. The school courtyard and apple orchard, the stadium, the garden, the area behind the apple orchard are cleaned until the end of the stadium garden. Also the area around Padarimäe from the main road to the small town, the area around Käina church and the church park. The edge of the road leading to the Tobias House Museum to the Selja junction. In addition, an old bus stop area from a spruce hedge to a large service. Sidewalk from school to the House of Fine Arts, Road from Windmill to the cemetery.Käina kool osaleb Maailmakoristuspäeval! 


Prügi koristamine toimub Käina aleviku piires, Hiiumaa vallas.

Iga klass koos klassijuhatajaga on selles ajavahemikus valinud päeva ja kellaaja, millal nad seda teevad. Koristatakse kooli sisehoov ja õunaaeda, staadion, aiaäärne, Õunaaia aiatagune ala kuni staadioniaia lõpuni. Samuti Padarimäe ümbrus suurest teest kuni aleviku teeni, Käina kiriku ümbrus ja kiriku park. Tobiase majamuuseumi juurde viiv tee äär kuni Selja ristmikuni. Lisaks vana bussipeatuse ala kuusehekist kuni suure teeni. Kõnnitee äär koolist kuni Kaunite kunstide majani, Tee äär Tuuletornist kuni kalmistuni.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use