Looduskaitsekuu “Igaühe loodushoid” orhideeretk Loode tammikus

Nature Conservation Month “Everybody’s Nature Preservation” hike in Loode oak-forrest

Everyone’s nature conservation is voluntary and conscious act that contributes to the conservation of species and their habitats. Smart choices in everyone’s home garden, village or town are important to maintain our biodiversity.Igaühe loodushoid on iga vabatahtlik ja teadlik tegu, mis aitab kaasa liikide ja nende elupaikade säilimisele. Targad valikud igaühe koduaias, -külas või -linnas on olulised, et hoida meie elurikkust.


Orhideeretk Loode tammikus kell 10.00-13.00 


Matkajuht Sirje Azarov. 


Kogunemine Loode tammiku parklas https://goo.gl/maps/y9GbE63fjCB2


Registreerimine: Anne Teigamägi, anne.teigamagi@gmail.com, tel 5657 788

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use