Looduskaitsekuu “Igaühe loodushoid” matk Vooremaa maastikus

Nature Conservation Month “Everybody’s Nature Preservation” hike in Vooremaa landscape

Everyone’s nature conservation is voluntary and conscious act that contributes to the conservation of species and their habitats. Smart choices in everyone’s home garden, village or town are important to maintain our biodiversity.Igaühe loodushoid on iga vabatahtlik ja teadlik tegu, mis aitab kaasa liikide ja nende elupaikade säilimisele. Targad valikud igaühe koduaias, -külas või -linnas on olulised, et hoida meie elurikkust.


Matkame Vooremaa maastikus Tabivere ümbruskonnas ja otsime märke elurikkusest ning mõtestame, kuidas saaks sama maastikku kasutada nii, et liigirikkus oleks suurem (ja looduslikum). Pikkus u4 km.


Matkajuht Mart Meriste.


Buss väljub kell 10.00 Vanemuse palumisest parklast, tagasi kell 15.30.


Kaasa oma leivakott!


Registreerimine: Piret Valge, piret.valge@keskkonnaamet.ee.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use