Looduskaitsekuu “Igaühe loodushoid” matk Sõrvemaa külades ja looduspaikades

Nature Conservation Month “Everybody’s Nature Preservation” hike in Sõrvemaa villages and nature sites

Everyone’s nature conservation is voluntary and conscious act that contributes to the conservation of species and their habitats. Smart choices in everyone’s home garden, village or town are important to maintain our biodiversity.Igaühe loodushoid on iga vabatahtlik ja teadlik tegu, mis aitab kaasa liikide ja nende elupaikade säilimisele. Targad valikud igaühe koduaias, -külas või -linnas on olulised, et hoida meie elurikkust.


Matk Sõrvemaa külades ja looduspaikades. Inimtegevuse mõju loodusele ja vastupidi. Popi ökotalu. 


Matkajuht Mari Lepik. 


Buss väljub kell 10.00 Kuressaare bussijaama tagusest parklast, tagasi kell 15.00. 


Kaasa oma leivakott!


Registreerimine: Jaanika Niklas, jaanika.niklas@keskkonnaamet.ee, tel 452 7777

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use