Looduskaitsekuu “Igaühe loodushoid” matk Puisest Kiidevasse

Nature Conservation Month “Everybody’s Nature Preservation” hike from Puise to Kiideva

Everyone’s nature conservation is voluntary and conscious act that contributes to the conservation of species and their habitats. Smart choices in everyone’s home garden, village or town are important to maintain our biodiversity.Igaühe loodushoid on iga vabatahtlik ja teadlik tegu, mis aitab kaasa liikide ja nende elupaikade säilimisele. Targad valikud igaühe koduaias, -külas või -linnas on olulised, et hoida meie elurikkust.


Matkame Puisest Kiidevasse u5 km. 


Matkajuht Marje Loide. 


Buss väljub kell 10.00 Haapsalu Veekeskuse parklast, tagasi kell 14.00. 


Kaasa oma leivakott!


Registreerimine: Kalle Kõllamaa, kalle.kollamaa@keskkonnaamet.ee

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use