Looduskaitsekuu “Igaühe loodushoid” matk Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealal

Nature Conservation Month “Everybody’s Nature Preservation” hike in Kõrvemaa

Everyone’s nature conservation is voluntary and conscious act that contributes to the conservation of species and their habitats. Smart choices in everyone’s home garden, village or town are important to maintain our biodiversity.Igaühe loodushoid on iga vabatahtlik ja teadlik tegu, mis aitab kaasa liikide ja nende elupaikade säilimisele. Targad valikud igaühe koduaias, -külas või -linnas on olulised, et hoida meie elurikkust.


Matkame Põhja-Kõrvemaa LKA. Teeme ringi ümber Jussi järvede Vene-, Järve- ja Vargamäe kaudu. Pikkus u 9km. 


Matkajuht Andres Tõnisson. 


Buss väljub kell 9.00. Balti jaama parklast, tagasi kell 16.00. 


Kaasa oma leivakott!


Registreerimine: Reet Kristian, reet.kristian@keskkonnaanmet.ee, tel 5590 0650.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use