Looduskaitsekuu “Igaühe loodushoid” matk Neeruti ja Kadrina piirkonnas

Nature Conservation Month “Everybody’s Nature Preservation” hike in Neeruti and Kadrina district.

Everyone’s nature conservation is voluntary and conscious act that contributes to the conservation of species and their habitats. Smart choices in everyone’s home garden, village or town are important to maintain our biodiversity.Igaühe loodushoid on iga vabatahtlik ja teadlik tegu, mis aitab kaasa liikide ja nende elupaikade säilimisele. Targad valikud igaühe koduaias, -külas või -linnas on olulised, et hoida meie elurikkust.


Matkame Neeruti ja Kadrina piirkonnas. 


Matkajuht Ülle Visnapuu. 


Buss väljub kell 9.30 Jõhvi kontserdimaja parklast, kell 10.00 Iisakust, tagasi kell 15.30. 


Kaasa oma leivakott!

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use