Looduskaitsekuu “Igaühe loodushoid” matk Kõnnu järve matkaraja algusest kuni Rabivere lõkkekohani

Nature Conservation Month “Everybody’s Nature Preservation” hike from Kõnnu lake to Rabivere

Everyone’s nature conservation is voluntary and conscious act that contributes to the conservation of species and their habitats. Smart choices in everyone’s home garden, village or town are important to maintain our biodiversity.Igaühe loodushoid on iga vabatahtlik ja teadlik tegu, mis aitab kaasa liikide ja nende elupaikade säilimisele. Targad valikud igaühe koduaias, -külas või -linnas on olulised, et hoida meie elurikkust.


Matkame Kõnnu järve matkaraja algusest kuni Rabivere lõkkekohani, u 4,5km.


Matkajuht Romet Vaino. 


Buss väljub kell 9.00 Märjamaa bussijaama bistroo eest, kell 9.30 Raplast, Kauba 10, (Konsumi taga), tagasi Märjamaal kell 15.00. 


Kaasa oma leivakott! 


Registreerimine: Maarika Männil, maarika.mannil@keskkonnaamet.ee

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use