Long and good living on Earth?

We shall make poster in atrium of the school.
In library we show some videos (authors are our students)
We shall talk about future: Do we have future?

We shall talk about future: Do we have future?DImamo li budućnost? Imamo li pravo na budućnost? Imamo li izbor? Imamo li slobodu? O čemu ovisi naš izbor? Što možemo učiniti da popravimo situaciju u svijetu? Kako je popraviti? Tko je kriv što danas imamo bolesti, glad, bolesti, ratove - a živimo u 21. st? Kako ja mogu pridonijeti u svom okruženju: štednjom vode, recikliranjem, ne koristiti pesticide, ne koristiti kozmetiku testiranu na životinjama... Je li to dovoljno? Trebam li se pridružiti aktivistima? Udrugama? Učiti svoju djecu sutra na pravi način? Hoće li uopće biti pravog načina? ili smo već danas udarili glavom o zid?

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use