Lokalna održivost

Projektom lokalne uključenosti želimo poduprijeti jedni druge i da učimo mlade održivom razvoju. Temelji se na kvalitetnom sortiranju otpada i iskorištavanju zelenih površina.

Through this project we plan to carry out several activities, and the main activities are the purchase of composters, bins for disposal of dog waste and planting crops. Preliminary activities that we will perform in 2020 are meetings with members of the association on the development of the project and what actions will be performed at what time of year, then we will collect all addresses of residents and we will conduct online meetings with residents, supporting each meeting with additional topics and ideas of residents. In 2020, we plan to gather a working group, which will be actively involved in all processes. Since winter is coming, it is convenient to install composters in the spring, so they will be ready for installation. Also the planting of basic crops (tomatoes, peppers, aromatic plants) is a very complex process, because there is currently no cultivated area on which planting is already possible. It is necessary to cultivate 200m2 of land and prepare it for fertilization and planting. If necessary, we will hire horticulture experts.Kroz ovaj projekt planiramo provesti nekoliko aktivnosti, a glavne aktivnosti su nabava kompostera, kante za odlaganje psećeg otpada i sadnja kultura. Preliminarne aktivnosti koje ćemo obaviti u 2020. god. jesu sastanci sa članovima udruge o razradi projekta i koje radnje će se obavljati u koje godišnje doba, zatim ćemo prikupiti sve adrese stanovnika naselja te ćemo provodit online sastanke sa stanovnicima naselja, pri čemu ćemo svaki sastanak poduprijeti dodatnim temama i idejama stanovnika. U 2020. godini planiramo okupiti radnu grupu, koja će biti aktivno uključena u sve procese. Obzirom da dolazi zima, kompostere je pogodno postavljati u proljeće, tako da će oni biti spremni za postavljanje. Također sadnja osnovnih kultura (rajčica, paprika, aromatičnog bilja), vrlo je složen proces, jer trenutno ne postoji obrađena površina na kojoj je već moguća sadnja. Potrebno je 200m2 zemlje obraditi i pripremiti za gnojidbu i sadnju. Prema potrebi, uzet ćemo stručnjake za hortikulturu.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use