Loenguõhtu: Kärt Ojavee ja Siim Karro tulevikumaterjalidest

During their lecture, designers Kärt Ojavee and Siim Karro will present innovative materials that offer eco-friendly alternatives to plastic and other synthetic materials that are detrimental to the planet. Agenda will be the folloring:   17.00 Kärt Ojavee ” Local materials and their impact” – Will focus on locally important material resources as well as […]

During their lecture, designers Kärt Ojavee and Siim Karro will present innovative materials that offer eco-friendly alternatives to plastic and other synthetic materials that are detrimental to the planet.

Agenda will be the folloring:

 

17.00 Kärt Ojavee ” Local materials and their impact” – Will focus on locally important material resources as well as existing materials produced by various companies.

Kärt Ojavee is a designer, lecturer and an artist who develops future solutions and and material for textiles.

17.30 Siim Karro “Mycoplast: about the development of fungal materials” – In the future, housing, clothes and furniture will be made of biomaterials which after their lifecycle will not pollute the environment.

Siim Karro is a designer with an education in interior architecture who deals with the development of mycoplast.Tunnustatud disainerid Kärt Ojavee ning Siim Karro tutvustavad innovaatilisi tulevikumaterjale, mis pakuvad loodussõbralikke alternatiive planeeti saastavatele plastidele ja teistele sünteetilistele materjalidele.
Kava on järgmine: 
 
17.00 Kärt Ojavee „Lokaalsed materjalid ja nende mõju“
Loeng keskendub lokaalselt olulistele materjalidele ja ressurssidele, tuues näiteid nii disainerite loodud materjalidest, materjaliteadlaste uutest arendustest aga ka erinevate ettevõtete tootmises olevastest materjalidest. Ettekandes tutvustatakse millised on tuleviku toormaterjalid ja nende töötlusprotsessid ning mis tähendusi materjalid omavad ja millist mõju meile igapäevaselt avaldavad.
Kärt Ojavee (PhD) on disainer, kunstnik ja õppejõud, kes tegeleb tekstiili tulevikulahenduste ja materjalide arendusega.
 
17.30 Siim Karro „Mükoplast: seenmaterjalide arendusest“
Tulevikus kasvatatakse majad, mööbel ja riided biomaterjalidest, mis peale oma kasutust ei jää keskkonda mitmeteks inimpõlvedeks saastama. Üheks selliseks materjaliks on seeneniidistiku baasil komposiidid. Seenematerjalide võlu peitub selles, et nende valmistamisel saab väärindada puidutööstuses ja põllumajanduses tekkivaid jääke. Tulemuseks on süsiniknegatiivsed, looduse abil kasvatatud materjalid.
Siim Karro on sisearhitektuuri haridusega disainer, kes tegeleb mükoplasti arendamise ja ettevõtlusega.
 
Loengu teemapüstitus tõukub näitusest „Mõjukas materjal. Disain ja uued tehnoloogiad“, mis uurib eri materjalide ja uute tehnoloogiate kasutamist nüüdisaegsete Eesti kunstnike ja disainerite loomingus.
 
Sissepääs muuseumipiletiga (8/5 eurot).
 
 
Tunnusfotol on Siim Karro seenmaterjalist valgusti. Autor: Kristjan Mõru.
 
NB! Loenguõhtu kohad on täitunud!

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use