Living Lab Ljubljana

Living Labs Ljubljana are part of the EU project PSLifestyle, in which European citizens are co-creating an online tool that aims to reduce the gap between climate awareness and individual action.

The goal of the EU project PSLifestyle is to co-create a positive and sustainable lifestyle tool with and for European citizens, which inspires people to adopt a greener and healthier lifestyle by helping them to reduce their environmental impact. During the six Living Labs the citizens are co-developing the PSL online app – a carbon footprint based digital guide, which provides users with concrete actions / ideas on how they can change / upgrade their everyday habits and lower their carbon footprint. The focus of the third Living Lab on Sep, 28 will be to validate and localize these ideas- 100 Smart everyday actions. Registration is required to attend the event.Namen projekta PSLifestyle, ki sočasno poteka v osmih evropskih pilotnih državah, je soustvarjanje skupne vizije kakovostnega trajnostnega življenja ter zmanjšanje vrzeli med zavedanjem o podnebnih spremembah in našim ravnanjem. V sklopu šestih srečanj Living Lab-a Ljubljana bodo državljani sooblikovali in nadgrajevali spletno orodje PSLifestyle. Gre za kalkulator ogljičnega odtisa, ki pomaga uporabniku izvedeti več o vplivu njenih / njegovih aktivnosti na okolje, istočasno pa ponudi konkretne predloge, kako lahko s pametnimi vsakdanjimi rešitvami svoje navade spremeni oziroma izboljša. Namen tretje delavnice je validacija 100 Vsakodnevnih pametnih rešitev in njihova umestitev v lokalni slovenski kontekst. Potrebna je predhodna prijava.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use