Little Earth Helpers – Mali Zemljini pomagači

Počnimo što ranije educirati i odgajati naše male “zelene” učenike kako bismo kasnije imali odgovorne i savjesne “zelene ” osobe. Planeta Zemlja nas treba i poziva na suradnju. Krenimo!

Extracurricular activity – Citizenship education

Participants: pupils, age 9 and 10 (3rd and 4th grade)

Activities for promoting European sustainable development week:

1. Definition of sustainable development (What does it mean?)

2. Photographing polluted, unclean and clean schoolyard environment 

3. Cleaning the schoolyard surrounding

4. Creating eco slogans

5. Making wooden signs with written eco slogans in order to improve public awareness in the schoolyard surrounding regarding climate change and sustainable development 

6. Installing the signs in our schoolyard



Izvannastavna aktivnost: Građanski odgoj

Sudionici: učenici trećih i četvrtih razreda II. OŠ Varaždin

Aktivnosti za obilježavanje "Europskog tjedna održivog razvoja"


1. Što je održivi razvoj?

2. Dokumentiranje fotografijama onečišćenog okoliša škole te čistog i poželjnog okoliša

3. Akcija čišćenja okoliša škole

4. Osmišljavanje eko slogana

5. Izrada drvenih znakova s napisanim eko sloganima u svrhu edukacije djece i odraslih o očuvanju okoliša u krugu škole

6. Postavljanje znakova u školskom dvorištu

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use