Limiting food waste in practice: cooking workshops for kids

Building awareness among kids to limit food waste by practical actions eg. cooking workshops where we cook/prepare food together and have a conversation on the subject

Together with our partner Venturis HoReCa we have launched comprehensive program to build awareness among kids and limit food waste in our premises. We have our own kitchen which is exceptional in times of prevailing catering services. We are serving 900 meals per day for our kindergarten and primary school of 300 kids altogether. Serving high quality food with a guiding principles of limiting food waste has become one of our goals. Our program includes the following: a) constant measuring of quantity and structure of food waste including levels of overproduction of food using innovative IT system called KuMin.Sys; b) surveys for teachers and parents to gather opinion on our food system; c) workshops for kids to limit food waste and build awareness; d) creating own garden and composter; e) correcting menu – excluding those dishes that generate losses and including new ones; f) cooking workshops for kids where we prepare, cook, and eat together discussing ways to limit food waste.Wspólnie z naszym partnerem Venturis HoReCa (www.venturishoreca.com) opracowaliśmy i wprowadzamy w życie kompleksowy program służący ograniczaniu ilości odpadów spożywczych w naszej placówce edukacyjnej Montessori. Nasza kuchnia serwuje ponad 900 posiłków dziennie dla 300 dzieci. Naszym priorytetem jest poprawa jakości serwowanych posiłków z jednoczesnym ograniczaniem ilości odpadów spożywczych. Nasz program składa się z wielu działań m.in. z a) ciągłych pomiarów ilości i struktury odpadów spożywczych w tym ilości nadprodukcji przy pomocy innowacyjnego systemu IT: KuMin.Sys; b) ankiety dla wychowawców i rodziców oceniającej jakość i sposób serwowania posiłków; c) przeprowadzenie warsztatów dotyczących tematyki food waste; d) korekty menu; e) zmianami organizacji i sposobu serwowania posiłków; f) warsztatów kulinarnych dla dzieciaków, w trakcie których będziemy razem przygotowywać, gotować i jeść przygotowane posiłki rozmawiając jednocześnie o temacie odpadów spożywczych 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use