Liikudes läbi Alutaguse – Ümber Kuremäe kloostri jooks

Running competiton

Sporting through Alutaguse (hereafter sport movement series), the goal is to bring Alutaguse parish and Ida-Viru County as all Estonian sports enthusiasts to a well-organized sport movement series that will contribute to the development of Estonian running culture and give the health athletes the opportunity to test their abilities.  Around the Kuremäe nunnery run is the third stage of a Sporting through Alutaguse series. Liikudes läbi Alutaguse (edaspidi Liikumissarja) eesmärgiks on tuua Alutaguse vald ja Ida-Viru maakonda kui kogu Eesti liikumisharrastajatele juurde hästi korraldatud liikumissari, mis aitab kaasa Eesti jooksukultuuri arengule ja annab tervisesportlastele võimaluse enda võimete proovile panekuks. Ümber Kuremäe kloostri jooks on sarja kolmandaks etapiks.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use