Life on land

By observing their surroundings students have found and documented examples of sustainable way of living

Second grade students with their biology teacher Romana Miklić have participated in the ESDW with the aim of raising awareness on the importance of sustainable behaviour in everyday life. 

Our student Marko Poplašen has given a presentation on ‘Life on land’. He portrayed sustainable activities on his sheep breeding farm. 

By observing their surroundings other students have found and documented examples of sustainable way of living which they shared on a virtual board.Učenici drugog razreda gimnazije sudjelovali su u projektu Europski tjedan održivog razvoja s ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja održivosti u svakodnevnom životu. Učenik Marko Poplašen izradio je prezentaciju na temu ''Život na zemlji'' kojom je prikazao život i održivost na svom OPG-u na primjeru uzgoja ovaca, a ostali su učenici promatrajući svoju okolinu pronašli primjere održivosti, dokumentirali ih i podijelili na linoit ploči.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use