Lecture Environmental Awareness as Part of Companies’ Social Responsibility

The lecture of three globally renowned lectures will of focus on suistainable development and green economy.

Environmental awareness of companies is not just a trend but can truly become a company’s competitive advantage.Are you eager to acquire additional knowledge of sustainable development? Would you like to know how to perform successfully within the scope of green economy? Do you aim to become a green entrepreneur?The above questions will be addressed by three globally renowned lecturers:Victor Branagan, M.Sc. M.B.S. (Changes in thinking for a successful performance in the “green economy” – example of Ireland), Matjaž Mulej, Ph.D. (Role of social responsibility in companies’ performance and implementation of new standards and methods), Klemen Risto Bizjak, M.Sc. (Systems thinking for a successful adaptation to changing performance conditions).Wide scope of knowledge of sustainable development, biotic diversity, natural and renewable sources of energy can be gained by attending the study programme Nature Preservation, implemented by DOBA High School.Okoljska ozaveščenost podjetja ni zgolj trend, predstavlja lahko njegovo konkurenčno prednost.Si želite novih znanj na področju trajnostnega razvoja? Vas zanima, kako uspešno delovati v zeleni ekonomiji? Iščete nove poslovne priložnosti in si želite postati zeleni podjetnik? Na ta in druga vprašanja bodo odgovarjali trije mednarodno priznani predavatelji:mag. Victor Branagan (Spremembe v razmišljanju za uspešno delovanje v “zeleni ekonomiji” - primer Irske), ddr. Matjaž Mulej  (Vloga družbene odgovornosti za poslovanje podjetij ter vpeljevanje novih standardov in metod), mag. Klemen Risto Bizjak (Sistemsko razmišljanje za uspešnejše prilagajanje spreminjajočim pogojem delovanja). Več o predavanju. Obširna znanja s področja trajnostnega razvoja, biotske raznovrstnosti, naravnih in obnovljivih virov energije lahko pridobite v višješolskem študijskem programu Naravovarstvo, ki ga izvajamo na Višji strokovni šoli na DOBI.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use