Lahemaa Nature School hike to Viitna lakes

Lahemaa Nature School organises a hike to Viitna lakes during Nature Protection Month 2017

Nature Protection Month hikes all around Estonia is a wonderful long-term tradition. The theme of 2017 is „From Estonia to Europe – from Europe to Estonia“. In aim to purpose more possibilities to move in nature with experienced guide, the Environment Board of Estonia involves partners in organizing hikes and other events. Lahemaa Nature School invites to Nature Protection Month hike to Viitna on 27th of May 2017. Hiking around scenic Viitna lakes and exploring surrounding nature. The lenght of hike is around 7 km and takes about 4 hours. The hike is guided by Lahemaa Nature School guides Maret Vihman ja Maie Itse. Meeting up at the parking of Viitna Kõrts on Saturday, the 27th of May at 10 a.m.Hike is for free. You should register by sending a mail to lahemaalooduskool@gmail.com. Üle-eestilised looduskaitsekuu matkad on pika-aegne tore traditsioon.2017. aasta teemaks on „Eestilt Euroopale – Euroopalt Eestile“. Et pakkuda inimestele rohkem võimalusi liikuda looduses kooskogenud juhendajaga, kaasab Keskkonnaamet looduskaitsekuulpartnereid matkade ja ürituste läbiviimisse.Lahemaa Looduskool kutsub 27. mail 2017looduskaitsekuu matkale Viitnale.Matkame ümber maaliliste Viitna järvede ja uudistame neidümbritsevaid kooslusi. Matka orienteeruv pikkus on 7 km jakestvus umbes 4 tundi.Matkapäeva juhivad Lahemaa Looduskooli loodusgiididMaret Vihman ja Maie Itse. Kogunemine Viitna kõrtsi parklas. laupäeval, 27. mail kell 10.00. Matk on tasuta. Registreerige aadressil lahemaalooduskool@gmail.com. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use