Konkurss “Rohelised õuealad” vol.2

Tallinn Apartment Associations photo competition “Rohelised õuealad”.

The author of the photo competition idea is the deputy mayor Eha Võrk.

This event will take place for the first time this year and is intended specifically for all Tallinn apartment associations to share their ideas and, of course, beautiful images with other apartment associations.

The City of Tallinn also has the support measure “Roheline õu”, under which we support apartment cooperatives in building green areas but there are also many apartment cooperatives who do so from own resources.

And of course, there is already a trend that apartment houses also want to start building their town gardens – their compost collection boxes and various herb and vegetable gardens.

Following the example of others, the city will have more city gardens.Fotokonkursi idee autor on abilinnapea Eha Võrk

See üritus toimub sellel aastal esimest korda ja on mõeldud just selleks, et kõik Tallinna korteriühistud saaksid teiste korteriühistutega jagada oma ideid ja loomulikult kauneid pilte.

Tallinna linnal on olemas ka toetusmeede „Roheline õu“ mille raames toetame korteriühistuid rohelade rajamisel kuid on ka väga palju korteriühistuid, kes teevad seda omavahenditest.

Ja muidugi on juba suundumus sinna, et ka kortermajad soovivad alustada oma linnaaedade rajamisega – oma komposti kogumise kastid ja erinevad ürdi- ja juurviljaaiad. Seda hetkel küll veel üksikutel korteriühistutel aga ehk teiste eeskujul tekib linna rohkem linnaaedasid.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use