Kompostiranje in ločevanje odpadkov na vrtu

Kaj je kompost, kako ga pridobiti in kako pri tem uporabiti odpadke iz vrta… Osnove ekološkega vrtnarjennja bomo spoznali tako na teoretičen kot praktičen način.

Lecture: Composting in a house, an apartment and high bed in the garden

In the lecture we will find out what is compost – partially decomposed, lumpy form of organic matter, dark brown to black with a pleasant scent of soil. We will find out what its purpose is and how it is used. We will talk about where to place a compost, what types of composting we have and how to properly build a compost pile. We also talk about the high bed, as an advantage for small gardens, where we want intensively to grow vegetables on a small surface.

Practical workshop: Production of a compost pile in high bed and basics of ecological gardening

At the workshop, we discuss substances that can be composted, substances that should not be composted, and build a compost pile according to all the rules for successful composting, etc. We will emphasize 4 phases for successful the elimination of pathogenic bacteria, and discuss problems that can occur in composting and eliminate irregularitiesPredavanje: Kompostiranje v hiši, bloku in visoka greda na vrtu

Na predavanju bomo izvedeli, kaj je kompost - je delno razgrajena, grudasta oblika organske materije, temno rjave do črne barve s prijetnim vonjem zemlje. Spoznali bomo kaj je njegov namen in kako se ga uporablja. Pogovorili se bomo, kje postavimo kompostnik, kakšne vrste kompostnikov imamo ter kako pravilno zgradimo kompostni kup. Pogovorili se bomo visoki gredi, kot prednosti za majhne vrtove, kjer želimo na majhni površini intenzivno pridelovati zelenjavo.

Praktična delavnica: Izdelava kompostnega kupa visoke grede in osnove ekološkega vrtnarjenja

Na delavnici se pogovorimo o snoveh, ki jih lahko kompostiramo, snoveh, ki jih ne smemo kompostirati ter zgradimo kompostni kup po vseh pravilih za uspešno kompostiranje (grobi organski delci, lepenka, trava, zemlja, bombažni ostanki oblačil…

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use